V. A. 302. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

34 kötet, 44 doboz, 9,19 ifm 1609-1848 (-1871)


A senatus mint a város teljhatalmú testülete lényegében minden közigazgatási kérdést a kezében tartott. A 18. századtól kezdett kifejlődni a senatusnak mint a törvényszék fórumának osztályszervezete. Addig is a senatus nevéhez fűződött az ítéletalkotás, de a 17. században és a 18. század elején az ítéleteket a tanácsülések elején mondták ki. II. József uralkodása idején a teljes szenátori kar munkabeosztását két fő ágazat szerint alakították ki. A senatus egyik osztálya sedris szervezetté alakult át, a teljes ülés viszont továbbra is a közigazgatási hatóság jogkörét töltötte be. 1803-tól a tanács intézkedett körlevelek formájában a felsőbb szervek által kiadott rendeletek végrehajtásáról. A körrendeletek közigazgatási természetűek voltak ugyan, de miután a senatus kezébe kerültek, annak fondja alatt kerültek nyilvántartásba. A városi tanácsnak a feudális korban fennállott szervezeti formája 1848-ban változott meg, amikor a népképviseleti elv alapján történt újjáalakítás mind a tagok személyében, mind a tanács munkakörében módosulást eredményezett. A városi képviselőtestület közgyűlése jogilag is a hatalom és jogalkotás helyi első fóruma lett, és a senatus a képviselőtestületi utasítások szervezetévé vált. Az V.A. 301.b. állagban nyilvántartott iratok között lehet megtalálni a tanács működésével kapcsolatos iratokat is, mivel a közgyűlés együttes tevékenysége során keletkeztek. Az iratok mutatók segítségével kutathatók.


a) Tanácsi és közigazgatási iratok az V. A. 301. b. állagban 1653-1802


b) Körlevelek jegyzőkönyvei (protocollum currentale) 1765-1850

1-2. k. Protocollum currantale 1765-1781

3. k. Protocollum varianum determinationum inclitae congregationis 1778-1784

Azonos a protocollum currentaleval, mivel a kerületi közgyűlés határozatait tartalmazza

4-7. k. Protocollum currentale 1781-1846

8. k. Körlevelek jegyzőkönyve 1846-1850

1850. 50.sz. az V. B. 342/d. állaghoz tartozik.


c) Örökbevallási jegyzőkönyvek 1838-1848

1-2. k. Örökbevallások jegyzőkönyve 1838-1848


d) Vizsgálati jegyzőkönyvek 1751-1839

1-11. k. Protocollum inquisitionale 1751-1839


e) Tanácsülési jegyzőkönyve /törvénykezési jegyzőkönyvek/ 1803-1847

1-6. k. Protocollum iuridicum 1803-1841

7. k. Törvényes jegyzőkönyv 1841-1844

8-9. k. Protocollum iuridicum 1844-1847

10. k. Törvénykezési iratok betűsoros mutatója 1803-1829

11. k. Iuridicorum actorum regestrum 1830-1840

12. k. Törvényszéki jegyzőkönyvek mutatója 1841-1845

13. k. Fekete könyv /elitéltek névjegyzéke/ 1813-1824

Mutató 1846-1847-hez az V. B. 342. a. 8. kötetben.


f) Tanácsülési (bírósági) iratok 1803-1849

1-20- d. Tanácsülési (bírósági iratok) 1803-1838

21-42. d. 1838-1847

43. d. Tanácsülési, bírósági iratok 1847-1849

Táblás jegyzékek a peres ügyek évenkénti állásáról 1837-1847