V. A. 303. HAJDÚNÁNÁS VÁROS KÖZGYÁMJÁNAK IRATAI

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

1 kötet, 0,02 ifm 1836


A gyámügyi hatóság legfelsőbb szerve a helytartótanács volt, de az önkormányzaton belül már a 18. század folyamán gondoskodtak arról, hogy a gyámoltak ne éljenek elhanyagoltan. A gyámság alatt álló gyermekek vagyonát mindjárt a szülők halálesete után számba vették, az ingó vagyontárgyakat leltározták, az ingatlanokból eredő hasznot pedig minden személy részére nyilvántartották. A befolyó összeget a gyámpénztár kezelte. A helyi önkormányzatok tanácsa gyakorolta a gyámhatóság feladatkörét, és megválasztotta a közgyám személyét is. A közgyám a tanácsnak számolt el, az pedig a jelentést megfelelő állásfoglalással a Hajdúkerülethez továbbította. A városi tanács jegyzőkönyvei és iratai több esetben tartalmaznak gyámügyi elszámolásokat, és a perceptorátuson belül tartott árvapénztár vagyonfelhasználását is, s az oda befizetett összegeket külön számadáskönyvben tartotta nyilván. A meglévő közgyámi elszámolás áttekintő kimutatást tartalmaz a városban élő árvákról, az eltartásukra fordított összegről, képet ad az árvák társadalmi helyzetéről, vagyoni állapotukról. A feljegyzések az árvák lakóhelye szerint haladtak, ezért a könyv településtörténeti kutatáshoz is felhasználható.


1. k. Az árvák gondviselőjének kézikönyve 1836