V. A. 307. HAJDÚNÁNÁS VÁROS FŐHADNAGYÁNAK IRATAI

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

9 doboz, 1,08 ifm 1820-1839


A város főhadnagya mind közigazgatási, mind jogalkalmazási kérdésekben a szenátus elnöke volt. Munkakörének lényege a szenátus elé terjesztett javaslatokból, a város egészét érintő határozatokból és kerületi közgyűléseken való részvételének okmányaiból derül ki. Az un. főhadnagyi iratok olyan természetű ügyeket tartalmaznak, amelyek vagy nem kerültek tanácsi tárgyalásra, vagy befejezetlen intézkedésekre vonatkoznak, de vannak közöttük városfejlesztést érintő elaborátumok, vizsgálatokat elrendelő utasítások egy-egy kérvényező vagyoni helyzetéről, valamely visszaélés leleplezéséről, a lakóházak elosztásáról, a telek kijelöléséről, és számos más témakörben. Ezeket az ügyeket egy időben nem iktatták, hanem a főhadnagy személyesen, vagy a főjegyző bevonásával kezelte. Ez okozta, hogy évenként minden külön nyilvántartás nélkül egy bizonyos iratmennyiség halmozódott fel. A levéltári rendezés eredményeként a főhadnagy által visszatartott iratok egy részét besorozták a megfelelő testületi sorozatokba, más részét évenként számba véve egy-egy önálló fasciculusban helyezték el, majd sorszámozták. Ezekhez az iratokhoz segédletek nem készültek, ezért kutatásuk nehézkes.


1-9. d. Acta miscellaneanak jelzett közigazgatási iratok 1814-1839