V. B. 341. HAJDÚNÁNÁS VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK IRATAI

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

4 kötet, 4 doboz, 0,67 ifm 1848-1872 (1874)


Az 1848. 26. tc. alapján új képviselő testületet választottak Hajdúnánáson is. A kiváltságolt hajdúvárási jogállást a város megtartotta a polgári korszakban is. A képviselő testület szabályrendeleteket alkotott, megállapította a költségvetést, a város vagyoni ügyeiben határozott, a városi alkalmazottakat megválasztotta, elnöke a főhadnagy volt. A város közgyűlési jegyzőkönyvét időrendben vezették. Az közgyűlési és közigazgatási iratokat 1848/49-ben együttesen kezelték. Mindkét év iratait betűjellel látták el. A betűjel mellett az iratok száma azonos volt a közgyűlések tárgyalási számával. Az 1860-1867. évek iratait csak számrendben kezelték, betűjel nélkül. A jegyzőkönyvek és iratok kutatása a közös mutatókönyvek alapján lehetséges.


a) Közgyűlési jegyzőkönyvek 1848-49, 1860-1872 (1874)

1. d. Közgyűlési jegyzőkönyvi fogalmazványok 1862-1871

1848-/49 fogalmazványai az V. A. 301/a. 16. kötetben.

2-3. k. Közgyűlési jegyzőkönyvek 1860-1872

4. k. Közgyűlési és közigazgatási ügyek betűsoros mutatója 1860-1874

1848/49 mutatója az V. A. 301/a. 23. kötetben.


b) Közgyűlési és közigazgatási iratok 1848-1849, 1860-1867

1-3. d. Közgyűlési és közigazgatási iratok 1848-1849, 1860-1867

Mutató az „a” állagnál


c) Országgyűlési választási névjegyzék 1865-1869

1. k. Országgyűlési képviselőválasztási névjegyzék 1865-1869