V. B. 342. HAJDÚNÁNÁS VÁROS TANÁCSÁNAK IRATAI

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

60 kötet, 66 doboz, 10,37 ifm 1846-1890


Hajdúnánás kiváltságolt hajdúvárosi jogállását a polgári korban is megtartotta. A városi tanács az önkormányzati jogkört gyakorló képviselő testület végrehajtó szervezete volt, emellett elsőfokú közigazgatási hatósági jogkörrel rendelkezett. A tanács elnöke a főhadnagy, tagjai a tanácsnokok, a főjegyző, a rendőrhadnagy, a pénztáros, az árvaszéki ülnök. Az önkényuralom idején a tanács tagjait nem választották, hanem a cs. kir. főszolgabíró nevezte ki. 1861-ben az önkormányzati jogkör visszaállításával, majd 1867-ben a tanácstagokat ismét választották. A városi tanács az 1871. 18. tc. által elrendelt átszervezésig működött. A közigazgatási tevékenység mellett városi tanács első fokú bírósági hatáskörrel is rendelkezett. A főhadnagy a törvényszék elnöki tisztségét is betöltötte, de általában a helyettese, az alhadnagy látta el ezt a feladatot. A kutatásaihoz mutatók állnak rendelkezésre.


a) Tanácsülési jegyzőkönyvek 1846-1877

1. k. Tanácsülési jegyzőkönyvi fogalmazványok 1855-1865

2-3. k. Tanácsülési jegyzőkönyv 1848-1855

4. k. Tanácsülési jegyzőkönyv betűsoros mutatója 1856-1860

5-7. k. Tanácsülési jegyzőkönyv 1861-1877

8-12.k. Betűrendes mutató a tanácsülési jkv-höz 1846-1870


b) Tanácsülési iratok 1848-1862

1-17. d. Tanácsülési /bírósági/ iratok 1848-1862


c) Közigazgatási iratok az V.B. 341/b. állagnál 1848-1849, 1860-1867


d) Körlevelek jegyzőkönyve 1848-1858

Körlevelek jegyzőkönyve 1848-1850 az V. A. 302. b. 8. kötet

1-3. k. Körlevelek jegyzőkönyve 1850-1858


e) 1-11.k. Népösszeírás házszám szerint 1-2412-ig 1850


f) 1. k. Tanácsülési örök bevallások jegyzőkönyve 1848-1851


g) Végrendeletek az V. A. 302. g. 1. dobozban 1848-1871


h) 1. k. Telki állomány összeírások 1848


i) 1. k. Rétkiosztási jegyzőkönyvek 1858-1859


j) 1-2. k. Birtokarányosítási könyv házszám szerint 1866


k) Állam és ínségkölcsönökre vonatkozó iratok 1854-1871(-1890)

1. k. Értekezleti jkv. államkölcsön ügyben 1855-1856

2. k. Az államkölcsön alapjául kiosztott adományos közlegelői és belső-tedeji közlegelői földek telekkönyve 1856

3. k. Főkönyv a város által fizetendő államkölcsön beszedésére 1854

4. k. Az államkölcsön beszedésére szolgáló kézikönyv 1854-1876

5. k. Ínségkölcsönben részesített gazdák kimutatása 1864-1865

6. k. Tanácsi jótállási kötelezvények az ínségkölcsönt igénybe vevők részére 1864-1865

7. k. Kimutatás az ínségkölcsön keretében kiosztott tavaszi magvakról 1863-1865

8-9. k. Ínségkölcsön beszedési naplók 1866-1890


l) Tanácstörvényszéki jegyzőkönyvek 1862-1871

1-2. d. Tanácstörvényszéki /bírósági/ fogalmazványok 1862-1871

3-10. k. A tanácstörvényszék tanácskozási jegyzőkönyve 1862-1869

11. k. Törvényszéki tanácsülési jegyzőkönyv

1870 12. k. Törvénykezési, polgári, telekkönyvi és bűnügyi jegyzőkönyv 1871


m) Tanácstörvényszéki iratok 1862-1871

1-19. d. Bírósági /tanácstörvényszéki/ iratok 1862-1865

20-32. d. 1865-1867

33-47. d. 1867-1871

48-57. d. Nánás tanácsi törvényszék iktatója és mutatója 1862-1871