NAGYVÁRAD VÁROSI JEGYZŐKÖNYVEK

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Nagyváradnak a 18. század elejétől három, különböző jogállású városrésze volt: Olaszi és Velence a váradi püspök, Újváros a káptalan földesúri hatalma alatt állt. Később, a váradi vár katonai jelentőségének csökkenésével és a Helytartótanács engedélyével a várárok közvetlen nyugati előterében, Váralja néven újabb településmag jött létre, amelynek önálló hatóságát 1792-től állították fel. 1850-ben bekövetkezett egyesítésükig ezek, a bizonyos fokú önkormányzatisággal rendelkező településrészek önálló választott képviselőtestülettel és magisztrátussal rendelkeztek.  

Adatbázisunk a kezdetektől a város 1850-es egyesítéséig adja közre e négy városrész tanácsi jegyzőkönyveit, melyek közül Újvárosé 1716-tól marad fent 71 kötetben, Olaszié 1740-től kezdődően 63 kötetben, Váraljé 1802-től 18 kötetben, Velencéé pedig 1803-tól 3 kötetben. A jegyzőkönyvek eredeti példányai a Román Nemzeti Levéltár Bihar Megyei Igazgatóságának, Primăria Municipiului Oradea nevű, 143-as számmal jelzett fondjában találhatóak

Az adatbázisban a jegyzőkönyv keltezése és a városrész neve alapján lehet keresni. A találatok pontossága érdekében kérjük, hogy a keresett dátumokat arabb számokkal, a számok után ponttal írják be a megfelelő keresőmezőbe (Pl.: 1803. 02. 13.) Természetesen lehet csupán évre, illetve évre és hónapra is keresni. A keresést tovább szűkíthetik a városrész (Újváros, Olaszi, Velence, Váralja) megjelölésével.

Adatbázisunkban jelenleg Újváros városi tanácsának jegyzőkönyvei érhetőek el, amelyet a közeljövőben a többi városrész hasonló dokumentumaival szertnénk kibővíteni.

Az adatbázis kereső oldala

 

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu