Bihar vármegye statútumai 1757

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Új kiadványunk Bihar vármegye 1757. évi magyar nyelvű statútumait tartalmazza (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 5.).

 


Bihar vármegye 1745-ben megalkotott egy olyan helyi szabályrendeleteket (statútumokat) tartalmazó jogszabálycsomagot, amely a 18. századi hétköznapok számos jogviszonyára rámutat. Ezeket a statútumokat 1757-ben némi módosítással megújították. A füzet rövid áttekintő tanulmány után ezeket a rendeleteket korabeli magyar fordításban tartalmazza. A statútumok a vármegye feladatainak megfelelően a megyei közigazgatás, az adószedés, a törvénykezés, valamint a császári katonaság elhelyezésének problematikája köré csoportosulnak.