Hajdúk a magyar történelemben

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Az évek során már hagyománnyá vált, hogy a megyei levéltár hajdúböszörményi fiókintézménye és a Hajdúsági Múzeum olyan történelmi munícióval ismerteti Meg a Város napja alkalmából az érdeklődő közönséget, amely eddig még kevésbé volt ismert számára. Így történt ez az idén is, szeptember 14-én. Történelmi konferenciát tartottak a városháza Báthory-termében „A fegyvert forgató hajdúk” címmel. A teremben egy tűt sem lehetett leejteni, olyan sok érdeklődő volt a konferencián, ahol Kiss Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket: beszédében elismeréssel szólt arról a hagyományról, melyet a város kulturális életének szerves részét képező két intézmény tett és tesz azért, hogy minél többet tudjunk meg hajdú eleinkről. A levéltár által szervezett történelmi konferencián elsőként e rendező nevében Varjasi Imre főtanácsos kiemelte, hogy az elmúlt évek hagyományaihoz híven ismét a térség kutatóit, elismert szakembereket sikerült megnyerni előadóknak.

 


 

„A fegyvert forgató hajdúk”

 

Nyakas Miklós nyugalmazott múzeumigazgató, Bocskai hadszervezése 1599-ben címmel tartott előadást. Ebben számos olyan új tényt osztott meg a hallgatósággal, melynek döntő többsége személyes kutatásán alapul, s erősíti Bocskai kiemelkedő államférfiúi bölcsességét.

Kopócs János, a Hajdúsági Múzeum munkatársa is érdekességgel lepte meg a közönséget. Kevesek előtt ismert, hogy Böszörmény a XVII. század második felében egy sikertelen és egy sikeres ostrom szereplője volt.

Szekeres Gyula múzeumigazgató a hajdúk fegyverzetéről tartott előadást, ebben kiemelt szerepet szánva a keréklakatos fegyvernek.

Varjasi Imre a huszadik századi „hajdúk” történelmi szerepét taglalta: beleértve ebbe mindazokat, akik e korban egymás áldozataivá vagy a történések vétlen szereplőivé váltak, ne tán egy nemes cél vérbefojtói lettek.

 

 

„Feltárul a múltunk”

 

Tökéletes képi megjelenítést kaphattak az érdeklődők a Hajdúsági Múzeumban megrendezett kiállításon mindarról, ami a konferencián elhangzott. A tárlatot a levéltár és a múzeum közösen rendezte. Eredeti képek, dokumentumok, tárgyak reprezentálták a fegyverforgató hajdúk szerepét az elmúlt évszázadokban. Bocskai Habsburg ellenes harcaitól, a Rákóczi –és az 1848-as szabadságharcon át, a két világháború valamint 1956 fegyveres történéseit is bemutatja a tárlat, melyen például először láthatja a nagyközönség azokat a fényképeket, melyek az első világháborús böszörményi 39. gyalogezred katonáiról vagy a Csordalegelő lebombázott repülőteréről készültek. Unikális darabnak számít a bemutatón több 1848-as fegyver illetve képeslap, valamint Báthory Gábor eredeti díszöltözetének több darabja is. Külön érdeklődésre tarthat számot a böszörményi roncskutatók által kölcsönzött II. világháborús ereklye, köztük a város felett lezuhant Messerschmitt hátsó szárnya, vagy egy lelőtt amerikai repülő géppuskája.

Orbán Fanni és testvére Virág, népdalcsokrát követően, a nagyszámú érdeklődőre való tekintettel, Szekeres Gyula az udvaron köszöntötte a kiállításon megjelenteket, majd Kiss Attila polgármester nyitotta meg a „Fegyvert fogott a Hajdúság” című tárlatot. Ezt követően Varjasi Imre a levéltár főtanácsos jó szívvel ajánlotta a közönség figyelmébe a kiállítás anyagát, amely számos kuriózummal is szolgál az érdeklődők számára. Külön kiemelte, hogy a kiállított tárgyak és dokumentumok döntően eredetiek, s közülük például Bocskai Nagyhajdú adománylevele 1605-ből és Báthory letelepítő oklevele 1609-ből most először került egymás mellett bemutatásra.

 

Gargya Imre

 

Képek a rendezvényről

 

 

 Támogatóink:

 

                     
  Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága        
                     
Külön köszönet: Gibárti Csabának