Megjelent a "Konyár 800 éve" című kötet

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Amiben „Nagyobb emlékezetnek okáért…” címmel Dr. Szálkai Tamás levéltáros mutat be szemelvényeket a település történetének levéltári forrásaiból, Vékonyné Kovács Gabriella levéltári könyvtáros pedig az elmúlt száz év helyi tisztviselőinek névsorát adja közre kutatásai alapján.

 


Az 1213-as Váradi Regestrumban szerepel először Konyár település említése. 800 év! Fájdalmakkal és örömökkel, lelkes és elszánt emberfőkkel. Levéltárakban, múzeumokban, műkedvelő és professzionális tanulmányokban és kiadványokban, számos bizonyíték szolgál értékelni és becsülni a nyolc évszázad történéseit, eredményeit, tárgyi és szellemi emlékeit.

A Konyár 800 éve című kiadványban szakavatott, jeles szerzők igyekeztek feltárni és feldolgozni a história hiteles dokumentumait, okulásul a jelennek, példázatul a jövőnek. Ez a könyv a 2002-es kiadású Konyár falukönyve méltó folytatása kíván lenni, hogy a kutatók, de leginkább az érdeklődő olvasók megalapozott forrásokra leljenek.

A kötetben „Nagyobb emlékezetnek okáért…” címmel Dr. Szálkai Tamás levéltáros mutat be szemelvényeket a település történetének levéltári forrásaiból, Vékonyné Kovács Gabriella levéltári könyvtáros pedig az elmúlt száz év helyi tisztviselőinek névsorát adja közre kutatásai alapján.

Konyár Község Önkormányzata szívügyének tekinti a míves hagyományőrzést és a becses hagyományok ápolását, a történelmi múltunk tiszteletét, mert csak így értékelhetjük a jelent és alapozhatjuk meg településünk jövőjét. Nemzetünk sorsa, melyben Konyár is szereplő, tőlünk függ, mi ezt bizonyítjuk e könyvvel is.

 

Dr. Fülep László

Konyár polgármestere