A miniszterelnök debreceni választási győzelme

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

 


Az 1926. évi országgyűlési képviselőválasztásokon a kormánypárti Egységes Párt debreceni listáját gróf Bethlen István miniszterelnök vezette.

 

 

A választási küzdelem során 1926. november 27-én a miniszterelnök-képviselőjelölt Debrecenbe látogatott. Hadházy Zsigmond főispán a vármegyeházán villásreggelit adott a tiszteletére, majd részt vett Debrecen város törvényhatósági bizottságának díszközgyűlésén, melynek egyedüli tárgya Bethlen István díszpolgári oklevelének átadása volt.

Baltazár Dezső református püspök a következő beszéd kíséretében nyújtotta át Debrecen díszpolgári oklevelét Bethlennek:

„Az egész ország és benne mi, Debrecen szabad királyi város polgársága is lélegzet fojtva, fokozódó elismeréssel és csodálattal szemléljük azt a hősiességbe átcsapó, szakadatlan, önfeláldozó munkát, amellyel Nagyméltóságod a területe és erői jelentékeny részétől megfosztott, megrabolt magyar hazát egyik kezében a védelmező karddal, a másikban a vakoló kanállal letiportatása porából újra naggyá és erőssé építgeti.

Ennek a tiszteletnek és szeretetnek a pecsétes levele ez a díszpolgári oklevél, amelyet Debrecen szabad királyi város közönsége nevében leszek szerencsés átnyújtani Nagyméltóságodnak, kérve, hogy fogadja azt szívesen.

Debrecen által szerettetni és megtiszteltetni nem csekély dolog, mert Debrecen nem csak azt jelenti, hogy egy város falain belül 100000 magyar éli dolgos életét, hanem Debrecen eszmei jelentmény, Debrecen történelmi fogalom. Megtestesülése és védőbástyája a tisztult vallási felfogásnak és erős nemzeti érzésnek, a lelkiismereti és alkotmányos szabadságnak a polgári munkának, egyszerűségnek, becsületnek, vallási türelemnek, nemzeti hagyományokon fejlődő okos és józan haladásnak és a kultúra oltárán égő folytonos áldozatnak.”

 

 

 

Bethlen István miniszterelnök az alábbi szavakkal mondott köszönetet Debrecen törvényhatóságának a kitüntetésért:

„Az emberi jellem gyenge és törékeny alkotmány. A túlságos megpróbáltatást, de a túlságos kitüntetést sem bírja. Történelmünk legnagyobb fiai Széchenyi István, Kossuth Lajos, Bethlen Gábor fejedelem azért voltak olyan nagy emberek, mert nem külső elismerésért dolgoztak és a legnagyobb megpróbáltatások idejében sem inogtak meg, de nem szédítette el őket a népszerűség sem. És amikor ezeket mondom, aggódva gondolok arra és félek attól, vajon lesz-e elég erőm méltónak maradni ahhoz a kitüntetéshez, amelyben most már az egész ország, az országnak számtalan városa és községe és ezek között – primus inter pares – Debrecen városa részesít.”

Díszpolgári oklevelének átvételekor Bethlen kifejtette azt is, hogy miért Debrecenben indult képviselőnek:

„…mert erdélyi eredetű családi tradícióim, minden, amit szeretek, amihez ragaszkodom, mindazok a nagy eszmék, amelyek Erdélyben, mint történelmi valóság éltek: vallásszabadság, a türelem, a protestantizmus, a magyar függetlenség, mindezek az eszmék ide, Debrecenhez fűznek. Úgy érzem, hogy nem csak én és a kormányzat meríthetünk erőt a Debrecennel való összefonódásból, hanem úgy érzem, hogy Debrecen is hasznot húzhat abból, hogy velem úgy, mint a kormánnyal összefűzi sorsát.”

A kormánypárt november 28-án az Arany Bika szállóban tartotta választási gyűlését, melyet társas ebéd követett. Az alábbi menüsort szolgálták fel a díszteremben:

 

  

 

A szociáldemokraták a Munkás Otthonban tartották választási gyűlésüket, amelyen dr. Györki Imre ügyvéd és Dr. Zoványi Jenő egyetemi tanár mondott beszédet. A liberálisok jelöltje dr. Hegymegi Kiss Pál ügyvéd december 5-én szintén az Arany Bikában tartotta választási gyűlését.

 

  

 

A választás december 13-14-én zajlott le, és gróf Bethlen István miniszterelnök nagyarányú győzelmét hozta. Debrecen országgyűlési képviselői lettek 1926-ban: gr. Bethlen István (11488 szavazattal), dr. Hegymegi Kiss Pál (5181) és dr. Györki Imre (4690).

 

 

 

 

Forrás:
MNL HBML IV.B. 1406/a. 5926, 6046, 6114, 6219, 6318 és 6433/1926.
MNL HBML IV.B. 1405/b. 2631/1927.

 

Kovács Ilona