X. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Egyesületek

 

A IX-es fondcsoporthoz hasonlóan az egyesületek levéltári anyaga is sokrétű, változatos. Olvasókörök, dalárdák, kaszinók, egyletek, színpártoló, mezőgazdasági és sportegyesületek iratai tartoznak ide.

Főként a reformkorszaktól, illetőleg utána indult a különböző politikai célkitűzésű kaszinók, a szórakozást szolgáló társulások megalakítása. A kaszinók létrejötte elsősorban az értelmiség és a haladó szellemű tisztségviselők összefogását, társasági életét segítette. Levéltárunkban hajdúböszörményi és hajdúdorogi dokumentumok maradtak a kaszinók iratai közül.

Az olvasókörök szervezése egyaránt kiterjedt az iparos rétegre és a mezőgazdasággal foglalkozókra. A körök közül viszonylag gazdag anyag található a hajdúböszörményi Fazekas Gábor Iparos Olvasókör működéséről. A zenei élethez kapcsolódó, a dalkultúrához adalékot nyújtó iratokat tartalmaznak a dalkörök, dalárdák fondjai.

Szociális és egészségügyi viszonyokra utaló a vöröskereszt egyletek és a jótékonysági. temetkezési egyletek iratanyaga. Az iskolán kívüli népművelés néhány mozzanatát ismerhetjük meg a színpártoló egyesületek, a mezőgazdasági egyesületek és a sportegyesületek kevés dokumentumából. Természetesen a jellegüknek megfelelő adatokat tartalmazzák.

Ezt a fondcsoportot elsősorban a művelődéstörténettel foglalkozó kutatók figyelmébe ajánljuk.