XII. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Egyházi szervek

 

Iskolaszékek és egy rendház iratai kerültek a XII-es fondcsoporthoz.

Az iskolaszékek elsőfokú iskolai hatóságként funkcionáltak a községi és felekezeti nép- és polgári iskoláknál. Személyi és anyagi kérdésekkel foglalkoztak. Hatáskörükben alig többek, mint az iskolafenntartók javaslattevő szervei. A hajdúböszörményi református egyház iskolaszékének iratai a református gimnázium igazgatótanácsának testületi üléseiről készült jegyzőkönyveket és polgári iskolaszéki jegyzőkönyveket tartalmaznak. Hasznos adatok találhatók bennük a helytörténethez, egyháztörténethez és pedagógiatörténethez. A hajdúnánási iskolaszéki anyag az igazgatótanácsi jegyzőkönyveken túl a „tanügyi bizottmány” üléseiről felvett jegyzőkönyveket is magában foglalja.

Még egy iskolaszéki fondunk tartozik ide, mégpedig a görögkeleti egyházé Hajdúdorogról. Tanügyi adatok, statisztikák, levelezések és iskolaszéki jegyzőkönyvek nyújtanak információt a kutatóknak.

Ehhez a fondcsoporthoz került a Szent Bazil Rend hajdúdorogi egyházának iratanyaga is. A szerzetesrend még az időszámításunk szerinti negyedik században keletkezett, hazánkban a X. században is voltak ugyan bazilita (bazilissza) szerzetesek, de a római katolikus vallás terjedésével kiszorultak. A később újraszervezett görög katolikus rend központja Máriapócson volt, zárdájuk a XVIII. század közepe táján épüli fel. Innen irányították a hajdúdorogi rendházat is, ahol a vidéki és helyi görög katolikus ifjak egyházi nevelését végezték szemináriumok tartásával. A Szent Bazil Rend iratanyagában monostori közgyűlési jegyzőkönyveket, gazdasági feljegyzéseket és nyilvántartásokat, birtokleveleket és egyéb levelezéseket találhat a kutató.