XIII. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Családok

 

Kevés családi levéltári anyagot őriz intézményünk. Hajdúböszörményből öt család, Hajdúnánásról a Mikó család iratanyaga került hozzánk. Az életmódkutatások előtérbe kerülése feltehetően a családi levéltárakra is ráirányítja a figyelmet. Nemcsak a családi viszonyokra, háztartásvezetésre, hanem a családok jelesebb tagjainak az országos eseményekbe való bekapcsolódására, illetőleg az ilyen események visszhangjára is találhatunk jelzéseket az iratokban. A Lengyel család gyűjteményében országgyűlési jelentésekről, a honvédegyletről és a hajdúkról kapunk információkat.

A hajdúnánási Mikó család iratanyaga káptalani másolatokat, egyezségleveleket, törvényszéki folyamodványokat, tanúbizonyságleveteket is tartalmaz. A hajdúböszörményi öt család iratanyaga változatos társadalomképet ad a két világháború közötti időszakról.

Itt jegyezzük meg, hogy a családi levéltári anyag esetében nem érvényesül a történelmi korszakok szerinti elhatárolás, a feudális kori, kapitalista kori és szocialista kori dokumentumok a család neve alatt összevontan szerepelnek. Mivel kevés családi irat maradt a levéltárakban, a meglevőket annál becsesebbnek tekinthetjük.