XVII. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Néphatalmi és különleges feladatokra alakult bizottságok

 

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front 1944. december eleji megalakulása után a Szovjetunió érdekszférájában lévő keleti országrészben sorra jöttek létre a demokratikus pártok képviselőiből álló nemzeti bizottságok. Kezdetben minden hatalmat gyakoroltak, majd az államigazgatási teendők leadásával társadalmi-politikai irányító és ellenőrző szervként működtek. A koalíciós ellentétek növekedése, illetőleg a központi államhatalom megszilárdulása folytán a bizottságok szerepe csökkent, s 1949-ben meg is szüntették őket.

A nemzeti bizottságoknak a népbíróságok és az igazoló bizottságok megalakításában, a közigazgatás újjászervezésében, a termelőmunka megindításában, a közbiztonság megteremtésében jelentős érdemeik voltak. Tevékenységük gazdasági, politikai és kulturális kérdésekre is kiterjedt. A levéltári iratok ezt a sokrétű tevékenységet dokumentálják.

Az igazoló bizottságok a demokratikus átalakulás érdekében végezték munkájukat. Feladatuk a közalkalmazottak, a munkaviszonyban állók, a szabadpályás értelmiségiek, stb. politikai megbízhatóságának vizsgálata volt, s megállapításaik kihatottak az illető munkaviszonyára, helyzetére is (elbocsátás, fegyelmi, eltiltás, nyugdíjazás, stb.).

A földreform végrehajtásának népi szerveként hozták létre a földigénylő bizottságokat minden olyan helyen, ahol földigénylők voltak. Az igényjogosultak nyilvántartásba vétele, a felosztásra kerülő földbirtokok összeírása, a földreform végrehajtási tervezetének az elkészítése, a földosztásban való részvétel tartozott feladataik közé. A földreform végrehajtása után megszűntek, hatáskörük a földhivatalokra szállt. Tömegszervezeti, politikai funkcióikat az UFOSZ (Újonnan Földhözjuttatottak Országos Szövetsége) vitte tovább.

Társadalmi, a dolgozókat mozgósító szervezetekként működtek 1949-től a népi bizottságok. A közigazgatást támogató munkájuk révén szervezték a lakosság ellátását, gazdasági kérdésekkel foglalkoztak és politikai ellenőrző szerepük is volt. Hajdúnánáson elsősorban a termelést irányító szervek és az MDP megbízottaiból, Hajdúböszörményben szintén a termelést irányító szervek és a Népfront megbízottaiból alakultak meg a városi népi bizottságok.