XXIV. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

A központi államigazgatás területi szervei

 

Az 1945. előtti ilyen jellegű levéltári anyagot a VI-os fondcsoportnál ismertettük. Ehhez a fondcsoporthoz a következő szakszervek iratai tartoznak: belügyi igazgatás és rendészet; pénzügyi, földművelésügyi, iparügyi, kereskedelem és közlekedésügyi szakszervek, az oktatási igazgatás, a begyűjtési hivatalok, a közellátási jegyközpontok iratai. Az államrendőrség létrehozását az 1690/1945. M. E. sz. és az 1700/1945. M. E. rendeletek alapján kezdték meg. Az államrendőrségi szervek hatásköre a közbiztonságra, az államrendészetre, az igazgatásrendészetre, rendőri büntetőbíráskodásra terjedt ki. A városokban kapitányságok alakultak, ahol bűnügyi, politikai, igazgatási rendészeti, rendőrbírói osztályokat működtettek.

A kisebb települések rendőrbiztosságai a járási kapitányságokhoz tartoztak, amelyek az ötvenes években osztállyá alakultak át. A rendőrbiztosságok rendészeti és biztonsági szolgálatot láttak el, de hatósági jogokat nem gyakorolhattak.

Pénzügyi szakszervekhez tartozó iratanyag a fióklevéltárba nem került, s csak néhány fondunk van a földművelésügy köréből. Az 1921. XLII. tc. alapján működő gazdasági felügyelői hálózat 1945. után közvetlenül megkezdte munkáját. Gazdasági felügyelő Hajdúböszörményben dolgozott, hozzá tartozott Hajdúnánás is. Feladata a mezőgazdasági termelés irányítása volt. A felügyelőség 1950-ben szűnt meg, munkakörét a járási mezőgazdasági osztály vette át.

A közellátási hivatalokat a terménybegyűjtés és elosztás megszervezésére, az élelmiszerellátás szükségleteinek fedezésére hozták létre.

Kevés iratanyagunk Hajdúböszörményből és Hajdúnánásról maradt. A begyűjtési hivatalok munkája nevéből adódó. Irataik a begyűjtés irányítására, eredményeire, a felvásárlásra, ármegállapításokra, cséplési munkák ellenőrzésére, beadási kötelezettségekre, állathízlalási szerződésekre stb. vonatkozó adatokat tartalmaznak. A városokban a begyűjtési hivatal, községekben pedig begyűjtési megbízott látta el a feladatokat. Levéltárunkba ehhez kapcsolódóan csak töredékes anyag került.