XXVI. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Intézetek, intézmények

 

A fióklevéltár illetékességi területéről gimnáziumi, kollégiumi, általános iskolai iratok vannak intézményünkben. A VIII-as fondcsoport anyaga az iskolák államosítás előtti iratanyagát tartalmazza. Az államosítás ideje az elválasztó határ az ide tartozó iratanyagnál.

1947. után a népiskola I-VIII., a gimnázium és a polgári iskola I-IV. osztálya helyett új iskolatípus, az általános iskola szerveződött. Egységes iskolarendszer a felekezeti iskolák államosítása után alakult ki. Az iskolák irányítását és fenntartását a helyi tanácsoknak kellett végezni, az igazgatók hatósági jogkört kaptak.

A tantestületi jegyzőkönyvek a testület működéséről, szervezeti, személyzeti kérdésekről, a felettes hatóságok rendelkezéseinek végrehajtásáról, tanulmányi eredményekről tájékoztatják a kutatókat.

A felnőtt dolgozók továbbképzését szolgálták a szakérettségire előkészítő tanfolyamok. A hajdúböszörményit 1951 novemberében indították, a fond két év anyagát tartalmazza. Levéltárunkba a hajdúböszörményi református felnőtt dolgozók iskolájának iratai kerültek.

A NÉKOSZ felszámolása után a kollégiumok az Országos Diákjóléti és Kollégiumi Hivatal hatáskörében tartoztak, 1949-től pedig általában az iskolai hálózat intézményei lettek. Egy fond őrzi a Hajdúböszörményi Bocskai Kollégium anyagát.