XXIX. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Állami gazdasági szervek

 

A szocialista kori iratanyag tartozik ehhez a fondcsoporthoz, tehát nem lezárt, hanem az az iratátvétel függvényében bővülő fondok ezek is. Néhány iratképző már 1945. előtti időszakban is működött, de a jogutód szerv anyagát a levéltári rendezés a történelmi korszakhatár miatt szétválasztotta, így a XI-es és XXIX-es fondcsoport dokumentumait egyaránt meg kell néznie a kutatónak.

Mivel sok szerv iratait őrzi intézményünk, nincs arra lehetőség hogy minden egyes fond- képző történetére utaljunk. Ezért főleg a szervtípusok jellemző iratfajtáiból adunk információt a következőkben.

Ipari jellegű üzemek közül a Hajdúnánási Gőzmalom, a Hajdúböszörményi Textilfeldolgozó Vállalat iratai kerültek először levéltárunkba. A többi ipari üzem iratait folyamatosan gyűjtöttük be.

A kutató az államosítás utáni időszakra vonatkozó iratokat (statisztikák, mérlegek, tervek, jegyzőkönyvek, levelezések) talál.

Az állami gazdaságok a földosztáskor ki nem osztott birtokokból, a földfelajánlások során rendelkezésre álló területekből, az ún. állami tartalékföldekből jöttek létre. Önálló gazdálkodási egységgé váltak. A Hajdúnánási Állami Gazdaság ilyen jellegű mezőgazdasági üzem. Ha a gazdaság egy mezőgazdasági tanintézethez kapcsolódott, akkor tangazdaság lett a neve.

Levéltárunkban ilyen a Hajdúdorogi Növénytermesztési Technikum Tangazdaságának iratanyaga. Az állami gazdaságokat egyszemélyi felelősséggel az igazgató irányította. Termelési ügyekben a főagronómus, pénzügyekben a főkönyvelő intézkedett.

A megmaradt iratok igazgatási, számviteli, beruházási jellegűek, s tartalmaznak mérlegeket, leltárakat, terveket és levelezést is. A kutatást célszerű kiegészíteni az Állami Gazdaságok Hajdú-Bihar megyei Igazgatóságának az irataival, valamint a termelőszövetkezeteknél említett egyéb iratképző szervek anyagával.