XXX. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Szövetkezetek

 

Termelőszövetkezetek 1949-től létesültek a fióklevéltárhoz tartozó településeken. Minden megalakult szövetkezetnek van irata a levéltárban, begyűjtésük még most sem fejeződött be, az iratok egy részét a jogutód szövetkezetek kezelik. Az iratrendezés során négy állagot alakítottunk ki: vezetési ügyek, szövetkezeti tagok személyi ügyei, számvitel, termelési ügyek csoportjába kerültek a többi különböző iratféleségek.

A települések történetéhez, a termelőszövetkezeti mozgalomhoz, és egy-egy szövetkezet működéséhez talál anyagot a kutató. A kutatáshoz az iratok hiányos volta miatt még ajánlatos átnézni az adott település, a járás és a megyei tanács, a gépállomások anyagát, melyet csak az ezredforduló körül adtak a levéltárba.

A földművesszövetkezetek kezdetben a nagybirtok felosztása nyomán fennmaradó gépek, épületek és egyéb eszközök hasznosításával foglalkoztak, illetőleg kereskedelmi tevékenységet folytattak. 1948 júliusa után előtérbe került az áruforgalmi tevékenység és az általános szövetkeztetek megteremtése. Az általános szövetkezetek a földművesszövetkezetek és a „Hangya” szövetkezetek egyesülése során keletkeztek.

Az általános szövetkezetek alapvetően a falusi lakosság fogyasztási, beszerző és értékesítő szövetkezetei voltak az alapszabály megfogalmazása szerint. Iratanyaguk zárszámadásokat, vagyoni leltárakat, terveket, költségvetéseket, levelezéseket tartalmaz.

A hitel- és biztosításügyi szervek közül hitelszövetkezetek iratait őrzi a levéltár. A hitelszövetkezetek a helyi tőkegyűjtésből eredő és a központi alapból kapott pénzt kezelték. Kölcsönnyilvántartások, hitelakciók iratai, könyvelés, pénzügyi tervek, mérlegek, pénztárkönyvek, törzslapok tartoznak a fondhoz.

Az ipari szövetkezetek 1948. után alakultak. Először egy-egy szakma iparosai szövetkeztek, majd több szakmai szövetkezet egyesüléséből jöttek létre a huzamosabb ideig működő nagyobb ipari szövetkezetek, melyek iratai megtalálhatók a levéltárban, bár egy részüknek iratanyaga még ott van a jogutód cégeknél.