XXXIII. fondcsoport

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás

Megőrzésre, illetve kezelésre a levéltárba utalt iratok,

állami anyakönyvek másodpéldányai

 

A fióklevéltár őrizetébe került állami anyakönyvi másodpéldányok tartoznak ehhez a fondcsoporthoz. Magyarországon 1895. október 1. óta kötelező az állami anyakönyvezés, ettől az időponttól az egyházi anyakönyvek magánjogi természetűek. Az állami anyakönyvek köziratnak, a személyekre vonatkozó adatokat tartalmazó, szigorúan szabályozott nyilvántartásnak minősülnek.

Az állami anyakönyvek másodpéldányai kerültek a levéltárakba, ahol az őrzést, nyilvántartást és kezelést végzik.

A másodpéldányokat anyakönyvi kerületek alfabetikus rendjében, típusonként (születési, házassági, halálozási, a, b, c betűkkel rövidítve) elkülönítve, kronologikusan helyezték el a levéltárak.

Az anyakönyvi kerületek a közigazgatási területek és azok változásai szerint alakultak és alakulnak, a levéltári kezelés is annak megfelelően módosult.

Az anyakönyvi másodpéldányok 1980-ig vannak a levéltár őrizetében, melyekbe folyamatosan vezetik az anyakönyvezetők által megküldött adatokat, mint utólagos bejegyzéseket, így a levéltárban őrzött másodpéldányok szinkronban vannak az anyakönyvi hivatalokban található eredeti anyakönyvekkel.

A levéltári anyakönyvkutatás hiányossága, hogy a levéltár az anyakönyvekhez betűrendes mutatóval nem rendelkezik.