ORDONANŢIE DE REGULAMENT DIN COMITATUL BIHOR

kisebb betű nagyobb betű e-mailben elküld nyomtatás
Baza de date prelucrează fondul ordonanţelor de regulament ale comunelor din comitatul Bihor, care se află în colecţia Arhivei Judeţului Bihor la numărul de fond IV.B. 457. Colecţia întruneşte grupat pe localităţi regulamentele de organizare ale comunelor alături de ordonanţele şi regulamentele privind apărarea împotriva incendiilor, examinarea carnei, ajutorul comunitar, întrebuinţarea păşunilor şi a pădurilor, etc.  

Pagina de căutare a bazei de date

 

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu