Nyomtat        - http://hbml.archivportal.hu/
:: HU :: Segédletek :: Hajdúböszörményi repertórium ::

VI. fondcsoport
2009-05-31 18:49

A központi államigazgatás területi szervei

 

Jellegéből is adódó, hogy a Hajdúböszörményi Fióklevéltár illetékességi területéről kevés ehhez a fondcsoporthoz tartozó irat maradt. A belügyigazgatás szervei közül a Magyar Királyi Államrendőrség Hajdúnánási Kapitányságának dokumentumait őrizzük. A rendőrkapitányság 1920-ban alakult. Szervezete elnöki, közigazgatás-rendészeti és bűnügyi, illetőleg kihágási osztályra tagolódott, melyet az irattári rendszere ugyanígy követ. A fondban maradt néhány korábbi, a városi önkormányzati rendőrség idejéből származó irat is. A pénzügyigazgatás területi szakszervei közül levéltárunkban a Hajdúböszörményi Állami Adóhivatal iratai találhatók.

Az állami adóigazgatás hálózata az abszolutizmus idején alakult ki, s a cs. kir. adóhivatalok a dualizmus létrejöttétől m. kir. adóhivatalokká minősültek át. Hatáskörük az egyenes és forgalmi adóra, valamint az illetékek és a kincstári követelések kezelésére is kiterjedt. Irataik történeti értéke földbirtokpolitikai ügyekben, a vagyoni helyzet vizsgálatában jelentős. A földművelésügyi szakigazgatás szerveiből két fond található levéltárunkban.

A Járási M. Kir. Gazdasági felügyelő hivatalát még 1923-ban hozták létre, de irata csak 1944-ből maradt. Hajdúböszörmény mellett illetékessége Hajdúnánásra és a környező községekre is kiterjedt. A M. Kir. Erdőhivatal iratai Hajdúböszörményre és Hajdúdorogra vonatkoznak, de mivel a debreceni városi erdőmester által készített üzemtervek közül néhány szintén itt található, ezért Mikepércs, Hajdúszoboszló, Téglás adatai is szerepelnek a fondban.


Kapcsolat:: Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltára
Telefon:: +36 52 503-296
E-mail:: leveltar@hbml.hu

copyright© 2009. http://hbml.archivportal.hu/                    Powered by SiteEngine Wombat