Adatbázisok

Kedves Kutatók!

 

 

Stimaţi vizitatori!

 

A magyar-román együttműködés (HURO) keretében megvalósult programunk tette lehetővé, hogy Önök egy teljesen új adatbázisban böngészhessenek, kutathassanak. A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ, illetve a Nagyvárad Polgármesteri Hivatal közös munkája teremtette meg a feltételét annak, hogy több tízezer levéltári és könyvtári dokumentumot tekinthessenek meg internetes oldalunkon, határon innen és határon túl.

Az egykori Bihar vármegye anyakönyveinek másodpéldányai, oklevelei, szabályrendeletei, kéziratos térképei és vízügyi iratai kerültek oldalunkra, az eredeti dokumentumok digitális másolatainak közreadásával és azok adatainak közzétételével. Internetes oldalunkon a történelmi Bihar vármegye múltjának fentebb említett forrásaiból adunk ízelítőt, egyre bővülő feldolgozottsággal.

Dolgunk egy volt. Hidat verni a jelenben a múlt és a jövendő között. És ennek a hídnak a pilléreibe szándékunk szerint beépítettük azt, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.

 

Prin beneficiul uniu program realizat prin colaborare transfrontalieră româno-maghiară aveţi posibilitatea să accesaţi o nouă bază de date. Prin efortul comun al Arhivei şi bibliotecii judeţului Hajdú-Bihar împreună cu Primăria Municipiului Oradea a devenit posibilă ca Dumneavoastră să aveţi acces gratuit prin acest portal la zeci de mii de documente arhivistice şi de bibliotecă din ambele părţi ale frontierei româno-maghiare.

Puteţi găsi pe acest site registrele de stare civilă şi reglementări ale comunelor fostului comitat Bihor, diplome, documente hidrografice sub formă de copii digitale şi datele arhivistice ale acestea.

Realizatorii acestui portal de la bun început au avut ca scop prezentarea unei monstre ale izvoarelor istorice pe care le au în custodie ştiind de la bun început că o digitalizare exhaustivă a colecţiilor noastre este aproape imposibil de realizat. Am avut însă un singur obiectiv: să construim în prezent un pod între trecut şi viitor încercând să construim pilonii acestui pod pe ceea ce am considerat mai important în drumul nostru spre viitor.

 

 

Adatbázisok                         Bazele de date      
                                      

 

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu  

 

BIHAR VÁRMEGYE REFORMÁTUS EGYHÁZI ANYAKÖNYVEI 1826-1895

    A családkutatás alapdokumentumai az anyakönyvek. Három típusuk van: a születési (keresztelési), a házassági és a halotti anyakönyvek. Az 1827. évi XXIII. tc. rendelte el az egyházi anyakönyvek két példányban történő vezetését, amelyekből a másodpéldányok a területileg illetékes vármegye levéltárában kerültek megőrzésre. Az ezt megelőző időszak egyházi anyakönyvei általában az illető egyházközség őrizetében, vagy az egyházi levéltárakban lelhetők fel.

OKLEVELEK

A Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban őrzött oklevelek tartalmazzák Debrecen városának, a Hajdú kerületnek, valamint Bihar vármegyének okleveleit. A gyűjtemény első darabja 1311-ben, az utolsó 1895-ben kelt. Az adatbázisban 93 darab Mohács előtti (Meo.), illetve 287 db Mohács utáni (Muo.) oklevél szerepel.    

KÉZIRATOS TÉRKÉPEK

  A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár térképgyűjteményében kéziratos, nyomtatott, kataszteri és katonai térképeket őriz. A kéziratos térképgyűjtemény a XV. 3. fondszám alatt szerepel, amelyen belül különböző sorozatok alakultak ki: Debrecen városi (Dvt), Hajdú városi (Hvt), Bihar megyei (Bmt), Hajdú megyei (Hmt) és Szabolcs megyei (Szmt) térképek. Az adatbázisban jelenleg a Bihar megyei (Bmt) térképek láthatóak.

BIHAR VÁRMEGYEI SZABÁLYRENDELETEK

Az adatbázis Bihar vármegye községi szabályrendeleteinek levéltári gyűjteményét dolgozza fel, amely a Hajdú-Bihar Megyei Levéltárban a IV.B. 457. fondszám alatt található. A gyűjtemény községek szerinti csoportosításban, Bihar vármegye egész területére kiterjedően tartalmazza a községek szervezési szabályzatát, továbbá a tűzrendészetre, húsvizsgálatra, közsegélyezésre, legelőrendtartásra, hegyrendészetre és más kérdésekre vonatkozó szabályrendeleteket.   

BIHAR VÁRMEGYE VÍZÜGYI IRATAI

 

Az 1885. évi XXIII. vízjogról szóló törvénycikk szerint a vízszabályozásra, vízhasználatra és vizek elleni védelemre vonatkozó ügyekben a területileg illetékes közigazgatási hatóság (a vármegye alispánja vagy a törvényhatósági joggal felruházott város polgármestere) adta ki az engedélyeket. Az engedély kiadása után az adott ügyben keletkezett összes iratot átadták a megye vagy város levéltárnokának, aki ellátta egy csomag és egy vízikönyvi számmal és a továbbiakban kezelte azokat.

 

NAGYVÁRAD VÁROSI JEGYZŐKÖNYVEK

Nagyváradnak a 18. század elejétől három, különböző jogállású városrésze volt: Olaszi és Velence a váradi püspök, Újváros a káptalan földesúri hatalma alatt állt. Később, a váradi vár katonai jelentőségének csökkenésével és a Helytartótanács engedélyével a várárok közvetlen nyugati előterében, Váralja néven újabb településmag jött létre, amelynek önálló hatóságát 1792-től állították fel. 1850-ben bekövetkezett egyesítésükig ezek, a bizonyos fokú önkormányzatisággal rendelkező településrészek önálló választott képviselőtestülettel és magisztrátussal rendelkeztek.  

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ adatbázisa


 

Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ adatbázisa