Bazele de date

MATRICOLELE PAROHIALE ALE BISERICII REFORMATE DIN COMITATUL BIHOR 1826-1895

    Matricolele sau registrele de stare civilă sunt izvoarele de bază ale cercetării genealogice. Există trei tipuri de matricole: pentru naşteri (botezuri), căsătorii şi decese. Legea numărul XXIII din 1827 a ordonat realizarea acestor registre în două exemplare din care exemplarele de copie erau aşezate în arhivele comitatului pe teritoriul căreia se afla parohia respectivă. Matricolele mai vechi se regăsesc în arhivele bisericeşti sau ale parohiilor locale.

DIPLOME

Fondul de diplome al Arhivei Judeţului Hajdú-Bihar conţine documentele de acest gen ale oraşului Debrecen, a districtului Hajdú şi a comitatului Bihor. Cea mai veche piesă a colecţiei provine din 1331, iar cel mai târziu din 1895. În această bază de date se regăsesc 93 de diplome emise înainte de anul 1526 (Meo.), respectiv 287 de piese emise după această dată (Muo.)    

HĂRŢILE MANUSCRISE

  Colecţia de hărţi a Arhivei Judeţului Bihor conţine hărţi manuscrise, tipărite, cadastrale şi militare. Colecţia de hărţi manuscrise se află la numărul de fond XV. 3. în cadrul căreia se regăsesc următoarele subcategorii: oraşul Debrecen (Dvt), oraşele Hajdú (Hvt), judeţul Bihor (Bmt), judeţul Hajdú (Hmt) şi judeţul Szabolcs. În această bază de date în momentul de faţă se regăsesc hărţile judeţului Bihor (Bmt).

ORDONANŢIE DE REGULAMENT DIN COMITATUL BIHOR

Baza de date prelucrează fondul ordonanţelor de regulament ale comunelor din comitatul Bihor, care se află în colecţia Arhivei Judeţului Bihor la numărul de fond IV.B. 457. Colecţia întruneşte grupat pe localităţi regulamentele de organizare ale comunelor alături de ordonanţele şi regulamentele privind apărarea împotriva incendiilor, examinarea carnei, ajutorul comunitar, întrebuinţarea păşunilor şi a pădurilor, etc.  

DOCUMENTELE HIDROGRAFICE ALE COMITATULUI BIHOR

  Pe baza legii numărul XXIII din 1885 privind gospodărirea apelor autorizaţiile privind folosirea sau reglarea apelor, respectiv pentru lucrările de apărare împotriva inundaţiilor erau emise de către autoritatea administrativă regională competentă: vicecomitele sau primarul în cazul oraşelor cu rang municipal. După eliberarea autorizaţiei toate documentele au fost predate spre păstrare arhivarului comitatens sau orăşenesc, care a prevăzut acestea cu un număr de pachet şi un număr de registru de gospodărire a apelor (asemănător cărţii funciare).

Procesele verbale ale Oraşului Oradea

La începutul secolului al 18-lea Oradea era împărţită în trei suburbii cu statuturi juridice diferite: Olosigul și Velenţa erau subordonate episcopiei romano-catolice de Oradea, în timp ce Oraşul Nou era supus Capitlului romano-catolic. Mai târziu, în 1792, în urma diminuării rolului militar al cetăţii orădene, cu consimţământul Comisiei Locumtenenţiale s-a  înfiinţat în imediata vecinătate de latura vestică a şanţului cetăţii un nou nucleu urban: Subcetatea.