HURO

Határon átnyúló együttműködés

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat, a megyei levéltár, a megyei könyvtár, illetve a nagyváradi Polgármesteri Hivatal közös munkája teremtette meg a feltételét annak, hogy több tízezer levéltári és könyvtári dokumentumot tekinthessenek meg az érdeklődők az interneten keresztül határon innen és határon túl. Többek között ez is az eredménye annak a komplex pályázatnak, melyet az említett intézmények közösen valósítottak meg a HURO „Digitális közkincs” elnevezésű projekt keretében. Az adatfeldolgozás és adatbázis létrehozásosának köszönhetően az egykori Bihar vármegye anyakönyvi másodpéldányai, oklevelek, Bihar megyei szabályrendeletek, kéziratos térképek, vízügyi iratok, kerültek az internetes adatbázisra. Ezek mellett faximile források, könyvek és más könyvtári dokumentumok teszik teljessé és még értékesebbé a kutatóoldalt.

Adatbázisok

Adatbázisok megtekintése

A komplex pályázat keretében a három partner jelentős műszaki fejlesztést is megvalósított. A legkorszerűbb digitalizáló berendezéseket, könyv –és térképszkennereket, az adatok tárolását, feldolgozását és közzétételét is szolgáló számítógépeket szereztek be. Biztosan állítható, hogy országosan is az egyik legmodernebb és szakmailag is komoly háttérrel rendelkező digitalizáló műhely jött létre a megyében,  mely a jövőt tekintve is újabb kutatásokat, pályázatokat, a nagyközönség felé széles információbázist eredményezhet.

 Digitalizáló műhely

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnánk azokról a szellemi teljesítményekről, melyek a pályázat keretében valósultak meg. Így sokaknak jelentett élményt és örömet az a vándorkiállítás, melyet az egykori Bihar vármegye múltjából állítottak össze a megyei levéltár munkatársai. Korabeli oklevelek, fényképek, levéltári források és több debreceni valamint nagyváradi magánygyűjtő használati tárgyai tették teljessé a tárlatot. Az egykori vármegye gazdasági életéből, történelmi múltjából, népszokásaiból, irodalmi és művészeti életéből építészeti emlékeiből kaphattak képet a látogatók. A kiállítást Székelyhíd, Nagyvárad, Nagyszalonta, Debrecen, Biharkeresztes, Berettyóújfalu és Hajdúböszörmény közönsége láthatta eddig.

Képek a vándorkiállításról

A levéltár munkatársai és a pályázatban közreműködők külön figyelmet szenteltek a fiatoknak is. Azon túl, hogy a tárlathoz kapcsolódóan rendhagyó történelem órákat tartottak, a pályázat kínálta lehetősséggel élve egyedülálló interaktív vetélkedőt is szerveztek. A televíziós élő adásba öt gimnázium tanulói kapcsolódtak be határon innen és túlról. Az 1848-49-es szabadságharc bihari történéseire koncentráló vetélkedőn a székelyhidi Petőfi Líceum, a nagyváradi Ady valamint Szent László Líceum, a debreceni Fazekas és böszörményi Bocskai-gimnázium diákja vetélkedtek egymással. A romániai és magyar helyszíneket élőben kapcsoló tudáspróbán a Fazekas Mihály Gimnázium tanulói érték el az első helyezést.

Határon átnyúló vetélkedés

A megyei levéltár és a nagyváradi partner együttműködésének másik fontos eredménye volt két tudományos konferencia lebonyolítása Debrecenben és Nagyváradon. Tizenkét előadó – magyar és román - adott ízelítőt Bihar vármegye történetéből, népéletéből irodalmi vonatkozásairól.

Képek a konferenciáról

Ennek a közös munkának volt a folytatása „Bihar vármegye a múló időben” címmel megjelent könyv is, mely az előadások bővített változatát olvashatták az érdeklődők.

Bihar vármegye a múló időben

A mai kor követelményeihez igazodva készítették el a szakemberek azt a multimédiás DVD-t is, melyen korabeli képek, források, a tudományos konferencia előadásai találhatók. Illetve egy teljesen új Bihar vármegye történet bemutató ismeretterjesztő film került a korongra. A „Bihar vármegye a múló időben” – című alkotás történészek és a helytörténetet jól ismerő szakemberek közreműködésével mutatja be a vármegye elmúlt évszázadait. Különleges hangütése, a szakemberek értő megszólalásai, a film képi világa teszi hitelessé az alkotás.

   

A pályázatban közreműködők szakemberek Bihar vármegye illetve a későbbi Bihar megye múltjának bemutatásával nem törekedtek, nem törekedhettek a teljességre. Dolguk egy volt. Hidat verni a jelenben a múlt és a jövendő között. És ennek a hídnak a pilléreibe szándékuk szerint beépítették azt, amit a múltból a jövendőbe átvinni érdemes.

www.huro-cbc.eu
www.hungary-romania-cbc.eu