Könyvismertetők

Hegyközcsatár évszázadai

Hegyközcsatár, a Nagyváradtól kissé északkeletre fekvő Bihar megyei község 2013-ban ünnepli Váradi Regestrumban említésének 800. évfordulóját. Ez alkalomból jelentek meg nemrégiben Orendt Mihály Hegyközcsatár 800 éves és A Hegyközcsatári Református Egyházközség története című kiadványai, melyek Csatárt és általánosságban a Berettyó és a Sebes-Körös ölelte Bihari Hegyközt élénken mozgó ecset alkotta képeken állítják elénk, társadalmi, egyházi, gazdasági életük egységében. A szülőföld, a szerző-szerkesztő számára legfontosabb élményforrást jelentő helyek emberi és természeti értékeit érzelmes őszinteséggel feltáró könyvek helybeli forrásokra is támaszkodva kalauzolják olvasóikat egészen jelenkorig.

Megjelent a "Konyár 800 éve" című kötet

Amiben „Nagyobb emlékezetnek okáért…” címmel Dr. Szálkai Tamás levéltáros mutat be szemelvényeket a település történetének levéltári forrásaiból, Vékonyné Kovács Gabriella levéltári könyvtáros pedig az elmúlt száz év helyi tisztviselőinek névsorát adja közre kutatásai alapján.

 

Bihar vármegye statútumai 1757

Új kiadványunk Bihar vármegye 1757. évi magyar nyelvű statútumait tartalmazza (Hajdú-Bihari Levéltári Füzetek 5.).

 

Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban

Megjelent levéltárunk elektronikus kiadványsorozatának első része, amely a 2010-ben hasonló címmel - fiatal kutatók számára - rendezett nemzetközi konferencia anyagát tartalmazza.

 

MEGSZENVEDTÉK - második kiadásban

MEGSZENVEDTÉK - második kiadásban

VARJASI IMRE KÖNYVE

 


 

Egy könyv a hortobágyi kitelepítettekről, a B-listázottakról, a kulákká nyilvánítottakról, a háború áldozatairól, az 1956-os elítéltekről. Az első kiadás a könyv „történelmi aktualitása”, nagyon pontos forrásanyaga, a visszaemlékezések rendkívüli ereje, a mellékletben szereplő egyedi adatbázisa okán is, de hetek alatt elfogyott a könyv. Hajdúböszörmény város mecénási szerepének is köszönhetően most ismét, változatlan formában látott napvilágot a hiánypótló és megrázó erejű tanulmány.

Nagy Pál: Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig

Megjelent Nagy Pál: Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig című könyve, amely a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Közleményei 32. száma.

 

Kórtörténet: áldozatok és meghurcoltak

Böszörmény legújabbkori szomorú történetének eseményeit foglalta kötetbe Varjasi Imre levéltáros. A kiadvány bemutatója február 25-én volt a Kertész László Városi Könyvtárban. A Megszenvedték címen kiadott múltidézés, Böszörményen túltekintve, nem lépve túl a megyén az áldozatok és meghurcoltak történetéhez szolgál adalékul.

Felhívjuk a figyelmet Pozsonyi Zoltán, fiatalon elhunyt történész-levéltáros kollegánk könyvének megjelenésére

  

Pozsonyi Zoltán könyve egy nagykunsági redemptus família majd két évszázadon átívelő történetét eleveníti meg a család vagyoni helyzetét megalapozó, a helyi vezetőrétegbe emelkedő őstől az utódok generációin át, akik különböző módon éltek a rájuk hagyott anyagi és nem anyagi jellegű örökséggel. Bepillanthatunk a Túrkevén élő Felsővályi Vincze család tagjainak élet-, illetve karriertörténeteibe, a családi konfliktusba, egy ötven esztendőn át tartó birtokperbe, amely többször átrajzolta az egyes generációk esélyeit, társadalmi pozícióit. A gazdag forrásanyag intenzív vizsgálata, a vizsgálati lépték lekicsinyítése révén plasztikusan tárulnak fel az egyes szereplők személyközi viszonyai, egyéni életstratégiái és a mindennapok életteli világa, amely legtöbbször rejtve marad a múlt iránt érdeklődők előtt. A térben is kiszélesedő történet során izgalmas elemzéseket olvashatunk a helyi közösségek és a benne élők kapcsolatáról, valamint a polgárosodás útjára lépő késő rendi társadalomban identitásukat kereső, státuszpozíciójukat alakító emberekről.